مصاحبه با مراد شیخی عضو دبیر خانه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در مورد آخرین اخبار پناهندگی

41413_1272566502_6949_n.jpg - 6.52 Kb

 

مراد شیخی: “مصاحبه زیر مربوط به 3 سال گذشته است. اما بدلیل اینکه بعضی نکات از آن مربوط به وضعیت کنونی پناهندگان مقیم در ترکیه است، لذا تصمیم گرفتم که یک مرتبه دیگر، و در  وبسایت شخصی ام” پناهندگان ایرانی” باز چاپ نمایم”

برابری . مراد شیخی آخرین اخبار از وضعیت داوود باقری که در زندان پلیس ترکیه در بند است چیست!

 

مراد شیخی . شنیدن اخبار ناگوار از داود باقری دانشجوی آزادیخواه وبرابری طلب در زندان ترکیه  بسیار ناراحت کننده است و جای  تاسف زیادی دارد که دانشجوي که به دلائل مستند ترس از دستگیری  زندان و شکنجه از دام ماموران جمهوری اسلامی میگریزد، و با کمال تاسف  درترکیه دستگیر و زندانی ماموران آن کشور میشود و به گونه اي دیگر تحت فشار و آزار روحی و جسمی قرار میگیرد!

41413_1272566502_6949_n.jpg - 6.52 Kbb.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0.stories.eterazat.jomhoorieslami.jpg - 8.63 Kb

 

پلیس ترکیه  داود باقری  را به اتهام ورود غیر قانونی به خاک ترکیه دستگیر کرده  و به مدت 4 ماه است که در زندان شهر “ادرنه”  که به استناد گفته های داود باقری “وضعیت زندان قرون وسطاي و جهان سومی” است را در بند نگه داشته است. و در ادامه داود باقری به دلیل بر خوردها و و رفتارهای ی غیر انسانی پلیس ترکیه و  بی توجه اي مسئولین سازمان ملل و عدم قبول پرونده پناهندگی اش  دست به اعتصاب غذا واقدام به خودکشی می کند.

اماحقیقت این است که مقصر اصلی این پرونده سازمان ملل و دولت و پلیس ترکیه است که با نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن تمام معاهدات و قرار دادها و مصوبات حقوق جهانشمول انسانی توانستند بدینگونه رفتاری غیر انسانی نمایند. من در پائین این سطر از نوشته فقط چند ماده از مصوبات حقوق بشری را که خصوصا دلائل وجود و استقرار دفاتر سازمان ملل در کشورهای مختلف است را به عنوان نمونه و مثال می آورم:

مادهء ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

مادهء ٥

هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

مادهء ٦

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

مادهء ١٤

در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای دیگر را دارد.

 

b_203_150_16777215_0__content_multithumb_thumbs_b_225_150_16777215_0_stories_edam-parcham.jpg - 7.97 Kb

 

اما بر طبق آخرین اخبار رسیده داود باقری دست از اعتصاب غذا کشیده است و یو ان گفته که پرونده اش را می پذیرد  ولی او همچنان در زندان بسر میبرد.

و بعدا تا آنجاي که به تلاش ما بر میگردد همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایران در صدد است که با تماس های مکرر و با وادار نمودن و تحت فشار قرار دادن یو ان و دولت و ترکیه و  سازمان عفو بین الملل و همچنین سازمان دیده بان حقوق بشر و همه سازمانهایی که در این جهت فعالیت میکنند تا داود باقری را از زندان آزاد نماید و یو ان را وادار کند تا پناهندگی داود باقری را را به رسمیت بشناسند وهر چه سریعتر ترتیب انتقال او را به کشورسوم فراهم نمایند.

 

برابری . شما مسول بخش ترکیه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هستید . برای خوانندگان نشریه از آخرین وضعیت پناهندگی در ترکیه بگویید !

 

مراد شیخی . در مورد آخرین وضعیت پناهندگی در ترکیه باید بگویم که شرایط پناهندگی به نسبت سالهای گذشته فرق کرده است و مشکل تر از قبل شده است. یو ان نسبت به وضعیت و فراریان از دست اوباشان حکومت اسلامی ایران اصلا جدی نیست و شرایط پذیرش پناهجو و رسیدگی به پرونده ها را در یک پروسه زمانی طولانی بین 3تا 5 سال و گاها بیشتر انجام میدهد. و حتی کسانی که قبولی یو ان را دریافت کرده اند بیشتر از 2 سال باید در صف انتظار برای انتقال به کشور سوم بمانند، و مجموعه این پروسه سخت و طولانی در کنار فشار ها و قوانین اجباری است که دائما توسط دولت و پلیس محلی به پناهجویان و پناهندگان تحمیل می شود.

 

برابری . مراد شیخی شما خودتان سالها در ترکیه پناهنده بوده اید و با شرایط آنجا آشنا هستید به نظر شما آیا اعتراضات فردی پناهجویان در ترکیه میتواند موفقیت آمیز باشد یا نه!


مراد شیخی . معمولا اعتراضات فردی نتیجه بخش نبوده است و  یو ان توجه اي به خواسته های فردی افراد نمیکند. بهترین راه برای دریافت پناهندگی پیوستن به صفوف همبستگی فدراسیون پناهندگان ایرانی و هماهنگی با مسئولین فدراسیون و از آنطرف اعتراض و اتحاد جمعی پناهجویان و پناهندگان است. رجوع پناهجویان به فدراسیون و کار هماهنگ جمعی با هدایت و راهنماي مسئولین انساندوست و دلسوز فدراسیون و حمایت و فشار جمعی به یوان و دولت ترکیه موجب به عقب راندن آنها و پذیرفتن و قبول کردن پرونده پناهندگان میشود.

 

برابری . شرایط پناهندگی در ترکیه با کشور های دیگر متفاوت است به نظر شما برای پیروز شدن در این شرایط سخت چه باید کرد!

فراخوان و پیام شما به پناهجویانی که در ترکیه هستند چیست !


مراد شیخی . تا آنجا که به  پناهجویان ایرانی بر میگردد  پناهجویان ایرانی علی رغم داشتن دلائل مستند برای پناهنده پذیری مجبورند سالهای طولانی را در کشورترکیه زندگی کنند و شرایط سختی به آنان  تحمیل میشود، و این جدای از فشارها و  مشکلاتی است که قوانین و مقررات سخت امنیتی دولت پلیس ترکیه به آنان وارد می آورد.

اما به نظر من میشود جلوی این برخوردهای غیر انسانی و به  دور از چهار چوب و قوانین  و عهد نامه ها و کنوانسیون های مصوب جهانی  در دفاء از پناهندگان را گرفت، و این امر میسر نمی شود مگر با همبستگی  و تشکل و اتحاد پناهجویان و پناهنده ها و پیوستن آنان و جذب شد نشان در همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی.

نباید بیکار نشست و دست روی دست گذاشت و عملا اجازه داد تا تعداد بیشتری پناهجو سرگردان و آواره و مخفی به زندگی پر از درد و رنجشان ادامه دهند و یا در خطر دیپورت به ایران قرار بگیرند.

 

از نظر من به اجرا گذاشتن اولویتهای زیر میتواند کمک بزرگی در روند قبولی گرفتن دردوره پناهجوي و پناهندگی و انتقال آنان به کشور سوم  باشد.

1ـ هما هنگی و معرفی پناهجویان تازه وارد به همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به منظور راهنماي و آشناي با

قوانین وچگونگی معرفی و تماس با وکلای یوان.

2ـ کمک به داشتن امکانات اولیه زندگی پناهجوي و چگونگی تنظیم رابطه با قوانین و پلیس ترکیه.

3ـ چگونگی ارتباط گرفتن با یوان.

4ـ کاریابی و کمک مالی و جنسی در ترکیه برای کسانی که نیازمند به کمک هستند.

5ـ تشکیل صندوق مالی

6ـ انتخاب نماینده اي که بتواند از حقوق پناهندگی شان در یو ان دفاء کند و داشتن ارتباط تنگاتنگ نماینده با مسئولین همبستگی فدراسیون  سراسری پناهندگان ایرانی.

7ـ پیدا کردن راه های ممکن به منظور جلوگیری از دیپورت شدن پناهجو، و در تما س مستقیم قرار دادن مسئولین فدراسیون.

8ـ یافتن راه هاي برای جلوگیری از پرداخت پول اقامت و یا همان کیم لیک.

9ـ راهنماي های ممکن برای پناهجویانی که استیناف شده اند.{با هماهنگی همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی}.

10ـ یافتن راه های قانونی به منظور فراهم کردن شرایط تحصیلی کودکان پناهجو و پناهنده در زمان اقامت در ترکیه.

11ـ  تماس و ارتباط با والی، مختار محل، شهر داری، هلال احمر به منظور دست یابی به مواد غذاي و دیگر ما یحتاج ضروری خانواده ها.

12ـ تماس دائمی باهمبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی به منظور گرفتن حمایت و دفاع از به رسمیت شناخته شدن پناهدگی و کمک و راهنماي های حقوقی و خبر رسانی های بین ا لمللی، ومقابله و تحت فشار قرار دادن یوان و جلوگیری از تعرض بیشتر یوان و پلیس ترکیه به حقوق پناهندگان و اطلاع رسانی سریع به منظور ممانعت از  دیپورت پناهجو به ایران.

 

اولویت های با لا می تواند ضمینه تشکیل همبستگی و اتحاد پناهجویان و پناهندگان در ترکیه باشد و ارتباط صحیح آنا ن با ما را فراهم آورد. بهتر این است که از همین امروز دست به کار شد، فردا دیر است.

همبستگی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی همچون همیشه و با کارنامه اي درخشان از موفقیت در امر کمک و حمایت از پناهندگان در به رسمیت شناخته شدن حق پناهندگی و دفاء از انسانیت در کنار شما است، و در راستا و پیشبرد این اهداف مهم منتظر نظرات و پیشنهادات شما عزیزان پناهجو و پناهنده هستیم.

 

http://www.panahandegan.com/

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید