اشکان شیرانی، ورزشکار و قهرمان کُردستانی در انگلیس پناهنده شد

خروج ورزشکاران از ایران و پناهندگی آنها در کشورهای خارجی همچنان ادامه دارد. اشکان شیرانی کشتی گیر اهل کردستان ایران در انگلیس درخواست پناهندگی کردە است.
او بە اخبار ورزش کرددستان می گوید که مانند بسیاری از ورزشکاران کرد بە دلایل سیاسی و عقیدتی در ایران مورد تبعیض توسط حکومت  جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
وی تبعیض را از سن نوجوانی و هنگامی کە از اردوی تیم ملی  در سال ٨٥ کە در اندیمشک برگزار شد، و بدون شنیدن هیچگونه دلیل موجه ورزشی حذف شد، احساس کرد.
.jpg - 11.25 Kb
این کشتی گیر اهل سنندج دلیل حذف از اردوی ورزشکاران در اندیمشک که  توسط نهاد های اطلاعات مربوط به کنترل و حراست در ورزش صورت گرفته است را به گذشته سیاسی خانواده و مشخصا فعالیت سیاسی برادر بزرگ خود «جبار شیرانی»، کە از قهرمانان سرشناس کشتی آزاد در ایران بوده است می داند. 
«جبار شیرانی»، به مدت 32 ماه زندانی سیاسی در ایران بوده است.
«جبار شیرانی»، نیز سالهای قبل تر بدلیل مشکلات سیاسی که با سیاست های نژاد پرستانه و تبعیض آمیز و سرکوبگرانه سیستم جمهوری اسلامی علیه مردم کردستان داشته است ناچار به خروج از ایران شد، و او هم اکنون در کشور دانمارک به عنوان فعال سیاسی علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
«اشکان شیرانی»، تا قبل از خروج از ایران، ٣ مرتبه توسط ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی در کردستان بازداشت و مورد اذیت و آزار قرار گرفتە است.
b.225.150.16777215.0.stories.fruit.zibish.jpg - 10.58 Kb
وی علاوە بر فعالیتهای سیاسی برادرش در خارج از کشور علیە جمهوری اسلامی فعالیت های اجتماعی خود از جملە روشنگری در مورد حقوق کردها و مبارزە با پخش هدفمند مواد مخدر از سوای عوامل اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان برای نابودی جوانان و ملت کرد را از جملە دلایل بازداشتش عنوان می کند.
این فشارها و تبعیض راهی را جز خروج از کشور و پناهجویی از یک کشور آزاد و دمکراتیک برای این ورزشکار کردد باقی نگذاشتە است .
خاطر نشان می سازد اشکان شیرانی در ردەهای سنی نوجوانان،جوانان و بزرگسالان بارها قهرمان استان کردستان شدە است. وی همچنین قهرمانی در مسابقات چند جانبە و دو بار قهرمانی المپیاد فرزندان شرکت ملی پالایش و پخش ایران را در سبک وزن کشتی آزاد را در کارنامە ورزشی خود دارد.
300161_148609281891911_100002285213463_283911_6222311_n.jpg - 20.61 Kb
گفتنی است در سال‌های اخیر روند مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران ایرانی منجمله کردا نیز شدت بیشتری گرفته است.
اشکان شیرانی خود را فردی آزادیخواه می داند. او معتقد است که جمهوری اسلامی یک حکومت عقیدتی سرکوبگر و جنایتکار و عقب مانده علیه ابتدائی ترین حقوق بشر و زن ستیز و ضد زن و  آزادی های اجتماعی مردم ایران است.