پناهنده شدن حسن گلخانبان فیلمبردار خصوصی احمدی نژاد با انبوهی از فیلم از تاسیسات اتمی، و گنجی که در اختیار سیا قرار داد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار

 

پرونده های دبکا افشاگر یک از دراماتیک ترین بدست آوردن اطلاعات در طول سالها و فاجعه ای حماسی برای ایران. منابع اختصاصی و اطلاعاتی ما افشاگر این اطلاعات می شوند که حسن گلخانبان، فیلمبردار شخصی احمدی نژاد از هیئت که او با خود به سازمان ملل برده بود در تاریخ اول اکتبر در نیویورک، فرار کرده و با خود گنجینه ای اطلاعاتی جدید از ویدئوها، عکسها از رهبران طراز بالای ایران در هنگام بازدید از محلهای حساس موشکی و هسته ای با خود آورده است.

Read more

این فیلمبردار که حدود 40 سال دارد، در مکانی نامعلوم که احتمالا از خانه های امن سیا می باشد ساکن و بشدت از او محافظت می شود.

 

وقتی احمدی نژاد بعد از سخنرانی او با هیئت 140 نفری خود به از سازمان ملل بازگشت او همراه هیئت نشد. برای چندین سال، گلخانبان، نه تنها به عنوان فیلمبردار اخبار بلکه شخصا بازدیدهای احمدی نژاد و رهبر بزرگ آیت الله خامنه ای از محلهای فوق سری هسته ای و تاسیسات گارد انقلاب را ضبط کرد. وقتی از ایران به عنوان همراه رئیس جمهور ایران را ترک کرد، چمدان او بازرسی نشد و توانست دو چمدان پر از فیلمهای با ارزش خارج و در اختیار کسانی که در نیویورک در انتظارش بودند بگذارد.

 

فیلمبردار ایرانی به سازمان اطلاعاتی آمریکا کاملترین و جدیدترین فیلمها از از محرمانه ترین تاسیسات نظامی و تاسیسات هسته ای رسانده است. بعضی از این تاسیسات هیچوقت به بازرسان هسته ای نشان داده نشد ه است. در میان آنها فیلمهایی از تاسیسات هسته ای نطنز، تاسیسات غنی سازی فردو، مجموعه نظامی پارچین و مرکز کوچک تحقیقات راکتور در امیر آباد.

b_225_150_16777215_0_stories_ashkhas_edam-ah-.jpg - 5.14 Kb

بعضی از فیلمها نشان می دهد که گارهای انقلاب و روسای صنعت نظامی با دقت زیاد نحوه کارکرد دستگاه های مورد دید را برای خامنه ای یا احمدی نژاد توضیح می دهند. گلخانبان صدای آنها را ضبط کرده است. منابع ما به ما اطلاع دادهاند که او برای احتیاط در ماه سپتامبر، همسر و دو فرزند خود را به بهانه دیدار از اقوام، از ایران خارج و به ترکیه فرستاد. به احتمال بسیار زیاد آنها در حال حاضر در راه آمریکا هستند.

 

در طول سالها، این بسیجی وفادار، اعتماد کامل سرویسهای امنیتی ایران را بدست آورد و توانست به اوج کار حرفه ای خود رسیده و فیلمبردار احمدی نژاد و خامنه ای، دو نفر از مهمترین شخصیتهای ایران شده و وظیفه و محرمانه ترین کارهای آنها را ضبط کند.

 

این بار دومی بود که او از نیویورک بازدید کرد. در اولین دیدار اطلاعات آمریکا توانست با او تماس گرفته و او را قانع کند که ذخیره های فیلمی و عکسی بسیار پر قیمت فرار کند. با وجودی که فرار گلخانبان و تقاضای پناهندگی او چند روز پیش از طریق رسانه ها منتشر شده است، رژیم هنوز در اینمورد کامنتی را منتشر نکرده است.

 

Defecting Iranian cameraman brings CIA priceless film of secret nuclear sites

 

DEBKAfile Exclusive Report October 5, 2012, 1:01 AM (GMT+02:00)

 

debkafile reveals one of the CIA’s most dramatic scoops in many years, and epic disaster for Iran. Our most exclusive Iranian and intelligence sources disclose that President Mahmoud Ahmadinejad’s personal cameraman, Hassan Golkhanban, who defected from his UN entourage in New York on Oct. 1, brought with him an intelligence treasure trove of up-to-date photographs and videos of top Iranian leaders visiting their most sensitive and secret nuclear and missile sites.

 

The cameraman, who is in his 40s, is staying at an undisclosed address, presumably a CIA safe house under close guard.

 

He stayed behind when Ahmadinejad, after his UN speech, departed New York with his 140-strong entourage. For some years, Golkhanban worked not just as a news cameraman but personally recorded visits by the Iranian president and supreme leader Ayatollah Ali Khamenei of top-secret nuclear facilities and Revolutionary Guards installations.

 

When he left Tehran in the president’s party, his luggage was not searched and so he was able to bring out two suitcases packed with precious film and deliver it safely into waiting hands in New York.

 

The Iranian cameraman has given US intelligence the most complete and updated footage it has ever obtained of the interiors of Iran’s top secret military facilities and various nuclear installations, including some never revealed to nuclear watchdog inspectors. Among them are exclusive interior shots of the Natanz nuclear complex, the Fordo underground enrichment plant, the Parchin military complex and the small Amir-Abad research reactor in Tehran.

 

Some of the film depicts Revolutionary Guards and military industry chiefs explaining in detail to the president or supreme leader the working of secret equipment on view. Golkhanban recorded their voices.

 

Our sources also disclose that, in late September, he took the precaution of sending his wife and two children out of Iran on the pretext of a family visit to Turkey. They are most likely on their way to the United States by now.

 

From his years as a member of the loyal Bassij militia, the cameraman earned the complete trust of Iran’s security services and was able to reach his professional pinnacle as personal photographer for the two most eminent figures in the country, Khamenei and Ahmadinejad, with the task of recording their most confidential pursuits.

 

This was his second visit to New York. The first time, a year ago, US intelligence was able to make contact and persuade him to defect with his stock of priceless photos and film.

 

Although Golkhanban’s defection to the United States and request for asylum was disclosed to the media some days ago, Tehran has not made any comment.