درخواست پناهندگی "عبدالرضا عامری"، "فعال سیاسی"، و بازیکن سابق فوتبال استان خوزستان از کشور دانمارک مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار

عبدالرضا عامری به سلامت از چنگ ماموران رژیم جمهوری اسلامی ایران گریخته و از کشور دانمارک درخواست پناهندگی سیاسی کرده است.

1075136_525477204189705_1421477299_n.jpg - 9.17 Kb

این فعال مدنی خوزستانی از نگاه ماموران جمهوری اسلامی، متهم به اطلاع رسانی و همکاری با رسانه‌های برون مرزی از طریق اینترنت است. عامری گزارش‌هایی درباره تبعیض، نابسامانی‌های اجتماعی، خفقان، سرکوب گسترده و وضعیت اسفناک هموطنان عرب در محلات فقرنشین اهواز به خارج از کشور ارسال می‌کرد و با وجود ریسک بالای امنیتی، پوشش خبری مناسبی در این زمینه داشت.

0-dadgahrejim.jpg - 10.33 Kb

این کنشگر سیاسی و بازیکن سابق فوتبال در استان خوزستان، مدتی تحت تعقیب مامورین اطلاعاتی بود اما پیش از آنکه به دام بیافتد، ناگزیر از کشور خارج شد. او اخیراً به کشور دانمارک رسیده و اعلام پناهندگی سیاسی کرده است.