قور باغه های قلم بدست ! رضا امیر عزیزی، نویسنده، هنرمند، شاعر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات

قور باغه های قلم بدست از ایران آمده اند بیرون. از فرود گاه امام خمینی، در ارو پا تقا ضای پنا هندگی کرده اند. با کمک د لال هایشان با سر عت پذیرفته شده اند. چند تا کتاب متابی را هم که در ایرا ن نوشته بودند بهمراه دارند . چند مصاحبه درتلویزیون و چند روز نامه، البته باز هم با دلالی و مترجمی دلال هایشان کرده اند و در این مصاحبه ها تا توانستند از سانسور نالیدند و آه و ناله کردند که آنچه را می نوشتند و می نویسند نمیتوانند در ایران بچاپ برسانند. امان از سانسور، فغان ازسانسور! در ایران آزادی بیان نیست. هنر مرده!

b.173.263.16777215.0.stories.ashkhas.368900_100002239292172_1243370562_n.jpg - 14.24 Kb

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

حالا اینجا ( در ارو پا ) چه میکنند ؟ مشغول نوشتن ( فرا زمانی) هستند. در صفحاتشان یک جمله مرگ بر جمهوری اسلامی، یک مقاله که بد بختی ملت ایران را، در ارتباط مستقیم با اسلام سیاسی و حکومت خونریز و دیکتا توری آخوند ها باشد نخواهید دید!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

از تجاوز به دختران و زنان و جوانان ایرانی در زندان ها، و قتل و شکنجه مخالفان سیاسی، کلامی از نوک قلمشان جاری نمیشود. هر چه هست ادبیات ( فرا زمانی ) است و چشم بستن و قلم غلاف کردن، تا از آنچه بر مردم سر زمینشان میگذرد چیزی نگفته باشند، چیزی ننوشته باشند! جز جملات ادیبانه ای که اگر بدست هرملا و آیت الله و سردار و پاسداری هم بدهند، برایشان در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی براحتی خواهد خواند! اگر ادبیات باید چنین خمیر مایه انعطاف پذیر و مار مرده ای داشته باشد، پس خاک بر سر این ادبیات قور باغه های قلم بدست!


576391_4145405837167_1344392783_3723415_83062338_n1.jpg - 9.14 Kb

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

و ننگین تر از همه، کسانی که بعنوان نویسنده و ادیب و مبارز و مخالف با جمهوری اسلامی از ایران گریخته اند! ( بجای گریختن باید نوشت به ییلاق آمده اند )! و با نهایت احساس مسئو لیت!! با ذکر نام و امضا ء و تصاویر ادیب مانندشان، پناهندگان و آوارگان ایرانی را دعوت و تشویق می کنند، تا مبادا چرخ ارابه جنایات جمهوریاسلامی را بشکنند. پس برای اصلاح مملکت زیر سایه آیات عظام و بسیجیان و پاسداران مسلح و سرکوبگر، در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنید و مشتی وزیر و وکیل و سر ایدار و سفیر را که از پرونده جنایاتشان چکه چکه خون جوانان این مملکت در حال چکیدن است، باز بر مردم مسلط کنند.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb

گفتم قور باغه، چون قور باغه ( ذو حیاتین ) است هم در لجن و مرداب و هم در خشکی قور قور خودش را سر میدهد .و این قور با غه ها ئی که از لجن زار و مرداب جمهوری اسلامی ( ظاهرأ ) به بیرون پناه آورده اند، برای خشک نشدن مرداب و لجنزار حکومت جمهوری اسلامی، از هیچ فرو مایگی و در یوزگی و حماقتی فرو گذار نیستند!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


«رضا ِ امیر عزیزی»

دوشنبه, 04 شهریور 1392

26/08/2013