دولت نروژ هم به باطل کردن امور پناهندگی کسانی که به ایران باز می گردند پیوست مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار - تازه ها

ترجمه از خانم نازی ش : وزارت دادگستری دولت جدید نروژ تصمیم گرفته که دستورالعمل هایی در رابطه با پس گرفتن پناهندگی از پناهنده هایی که بعد از پناهندگی گرفتن به کشور خود برای تعطیلات و یا دیدار باز میگردند تصویب کند. آنها معتقد هستند که این نوع سفر ها بر خلاف قوانین و مصوبات پناهندگی است و سفر های اینچنینی سو استفاده از حقوق و مزایا ی پناهندگی و نشان دهنده داشتن یک پناهندگی غیر حقیقی است و به همین دلیل مهم است که واکنش آشکاری در این رابطه با این نوع پناهنده ها انجام بشود.


norway.jpg - 15.36 Kb

در عمل این بدین معنی ست که پناهنده هایی که اجازه اقامت در نروژ را تا پنج سال گرفته اند از مسافرت به کشور ی که از آن فرار کرده اند جلوگیری میشود.


http://www.dagbladet.no/2015/04/08/nyheter/innenriks/asylbarnsaken/politikk/regjeringen/38603274/