مراد شیخی: طرح و مطلب پناهندگان قلابی که به ایران سفر میکنند! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات

این طرح بخوبی نشان از ماهیت دروغین ایرانی هائی دارد که برای گرفتن قبولی پناهندگی ادعا می کنند که توسط جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار و شکنجه و زندان و ظلم و ستم... و  نقض حقوق بشر قرار گرفته اند. منظور پناهندگان قلابی ایرانیست که بعد از اینکه وکلای یو ان ادعاهای ساختگی و دروغینشان را باور نمودند و به آنان حق پناهندگی دادند، و در پشت پرده و پنهانی به سفارت های جمهوری اسلامی میروند و با گرفتن پاسپورت ایرانی، هر چند وقت یک مرتبه با چمدان های پر از سوغاتی به ایران سفر میکنند!


41529_1272566502_2049213_n.jpg - 11.66 Kb

 

 

در حقیقت پناهندگان خارج نشین ایرانی که به ایران در حال رفت و آمدند حیواناتی هستند که برای رسیدن به منافع شخصی و خانوادگی و یا مادی، در مقابل ظلم و جنایت های فراوان جمهوری اسلامی بی تفاوت، و چمشانشان را بر واقعیت ها و جنایات حکومتی جنایتکار بسته اند، که بنا به همان دلائل موفق به گرفتن پناهندگی شدند.


ایرانیانی که در خارج کشور پناهنده شده اند، و مداوما در سفر به ایران هستند، جانوارانی درنده و خونخوار، و بیشرمان اجتماعی هستند که نحوه زندگی و رفتارشان از جنایتکاران و آدمکشان جمهوری اسلامی هم بدتر است. اینها که به ایران در رفت و آمد هستند هیچگونه توجیه انسانی برای این عمل کثیف و ضد مردم ایران ندارند.


و اما مردم ستمدیده ایران وظیفه انسانی دارند که در مقابل اینها که قرار میگیرند از خودشان عکس العمل نشان دهند و اینها بپرسند که چگونه است شما که بدلیل ادعای مورد خطر بودن از طرف عوامل جمهوری اسلامی در خارج از ایران پناهندگی گرفته اید، حالا چگونه است که به ایران در رفت و آمد هستید؟ آیا بعد از قبولی پناهندگی دیگر هیچ خطری از طرف ماموران رژیم تهدیدتان نمی کند؟ آیا بنظر شما جنایات جمهوری اسلامی در حق شهروندان ایرانی کمتر شده است؟ تمام شده است؟ آیا جمهوری اسلامی و یا همان حکومتی که تا قبل از اقامتتان در کشورهای خارجی از آن به عنوان حکومتی جنایتکار نام می برده اید، تغیری کرده است که شما با چمدان های پر از سوغاتی به ایران سفر میکنید!


576391_4145405837167_1344392783_3723415_83062338_n1.jpg - 9.14 Kb


نکته آخر و مهم در مورد پناهندگان قلابی اینکه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، همانگونه که سران و جنایتکاران حکومت مورد محاکمه عادلانه قرار خواهند گرفت، لازم است که پناهندگان قلابی که به ایران در رفت و آمد هستند نیز مورد محاکمه قرار گیرند که تا به سزای اعمال ننگینشان و خودفروشی و خیانت به مردم ستمدیده ایران محکوم شوند. بدون شک پناهندگان قلابی نیز همکاران جمهوری اسلامی در ظلم و ستم و جنایات بر مردم ایرانند. ما میدانیم که بسیاری از جاسوس های رژیم در خارج کشور از میان همین پناهندگان قلابی است که به ایران در حال تردد می باشند.