مراد شیخی: سرنگونی جمهوری اسلامی، پایان دوران پناهندگی ایرانیان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات

دلیل پناهنده شدن ایرانی ها به کشورهای مختلف جهان وجود ننگین جنایتکار حکومت اسلامییست. رژیم اسلامی که سیاست هایش بر اساس جنایت و تهدید و زورگوي و زن ستیزی، جنگ طلبی، و در مجموع اسیر کردن و به گروگان گرفتن زندگی مردم بیچاره استوار است.

41529_1272566502_2049213_n.jpg - 11.66 Kb

متاسفانه مردم نادان و فریب خورده ایران در سال ۱۳۵۷ با دسته گُل و رقص و شادی آخوند خمینی مرتجع و سیاه اندیش را از کشور فرانسه که آن زمان او در حومه پاریس و به شکل پناهنده بودن زندگی میکرد به ایران بازگرداندند، و این نادانی و اشتباه بزرگ تاریخی مردم و در حقیقت استقبال از مرگ و همچنین به معنی کامل بدرود با آزادی و پیشرفت و امنیت و شادی و آینده  ایران بود. پس از مدت کوتاهی خمینی چهره خشن و جلاد گونه اش را به رخ همگان نشان داد، و شمشیر خونین اسلامی را از نیام بر کشید و  با کمک گله های چماقداران آدمُکش خود را مستقیما رودروی مردم منتظر استقلال و آزادی های اجتماعی دید... و به این ترتیب خمینی موفق شد که با احکام پوسیده عربی و اسلامی برگرفته از دل قبرستان های 1400 سال عربستان حقوق مسلم میلیون ها مردم را به خون بکشاند! و سر آغاز خونریزی و جنایت بند لمپنیسم خمینی و دارو دسته وحشی اش بر علیه مردم ایران که با حمله خونین چنگیز خان و مغولان را در ایران مشاهبت فراوانی دارد.

b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0.stories.eterazat.jomhoorieslami.jpg - 8.63 Kb

با تثبیت جمهوری اسلامی دیگر کار از کار گذشته است! مردم نادان و فریب داده شده ایرانی که بر اثر عدم اطلاع صحیح از شخصیت و تفکر ظالمانه خمینی که او را با استقبال میلیونی پذیرفته بودند، زندگی سیاهشان آغاز میشود و برای زنده ماندن هیچ راهی به غیر از تحمل ظلم و ستم وجود نداشته است. آخوند مرتجع خمینی به وقاحت هر چه تمام پشت به وعده های آزادیخواهانه در فرانسه کرد...

و در این فضای خفقان زندگی کردن مردم در ایران برابر با رودرروي با جمهوری اسلامی  و یا پذیرفتن احکام خمینی و اسلام شیعه مورد نظر خمینیست. خمینی در جواب این سوآل که شما در فرانسه وعده استقلال و آزادی را دادید و الان خلاف آن را عمل میکنید؟ گفت، که تقیه کرده است! (دروغگوی اسلامی برای رسیدن به هدف جایز است). به این معنی که ایشان با بیشرمی هر چه تمام برای اینکه خود و  آخوند ها را به قدرت سیاسی برساند، به میلیون ها طرفدار خود در ایران و رسانه های دنیا دروغ گفت! آیت الله از نادانی ایرانیان نهایت سوء استفاده را کرد و با وعده های دروغین زندگی میلیون ها ایرانی را به خاک و خون کشاند و ایران را مبدل به یکی از بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا نمود. در حال حاضر آخوند ها و خانواده هایشان حکومتی از یک زندگی سرمایه دارانه برخوردار شده اند و از یک زندگی اشرافانه برخوردار هستند.  در ایران تنها سران و گماشتگان و چماقداران رژیم اسلامی اجازه و توانای خرید دارند و با این شرح آنها میتوانند که عالی ترین امکانات مادی زندگی استفاده کنند، و در عین حال اکثریت ایرانیان شریف و کسانی که هیچ ربطی به شورش سال پنجاه و هفت نداشتند شبانه روز در فقر و انواع مختلف مشکلات و بدبختی دست و پا میزنند! و جای تاسف اینکه از نادانی پدران ما زندگی نسل جوانی که سوخته و کاملا  نابود شد!

b_203_150_16777215_0__content_multithumb_thumbs_b_225_150_16777215_0_stories_edam-parcham.jpg - 7.97 Kb

... و با پا گیری رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بر همگان ثابت شد که دیگر در ایران برخورداری از داشتن آزادی های اجتماعی و حقوق مسلم انسانی ممنوع است، حقوق زنان با مردان برابر نیست، احکام ضد انسانی و مردسالارنه در اولویت است، سانسور، ممنوعیت ها، شلاق، زن ستیزی، کودک آزاری، زندان، شنجه، اعدام و تیر باران و محرومیت های اجتماعی قانونی شده است... دوستان و همراهان دیروز خمینی که امرروز از نظر او دشمن او و دشمن اسلام محسوب شدند، دستگیر، و در زندان ها توسط عوامل حکومت مورد اذیت و آزار و شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند... و در طول این جنایتها و قتل و عام های حکومتی بیشتر از یکصد هزار ایرانی (بسیاری از همراهان دیروز خمینی و یا نادان ها و فریب خوردگان شورشی)، شکنجه و اعدام و تیر باران شدند، و اجسادشان نیز در گور های جمعی در جای جای ایران مدفون گردید، که خاوران تهران تنها یک نمونه زنده و مستند از جنایات دهه خونین شصت است. و این توضیح هم لازم است که عین همین جنایت هاي که داعش به حکم اسلامی و ابوبکر بغدادی در سوریه و عراق انجام داده است در همان ابتدای شکل گیری جمهوری اسلامی انجام داد. و به همین دلیل مستند از انجام جنایت های اسلامیست که به خمینی لقب پدر خوانده طالبان و القاعده و داعش و دیگر تروریست ها و جنایتکاران اسلامی را داده اند.


34oykif.jpg - 28.64 Kb

از این تاریخ به بعد نفس کشیدن ایرانیان مخالف غیر خودی بحساب آمد و برای چندین میلیون ایرانی گزینه خروج از ایران و پناهنده شدن به کشورهای خارجه تنها راه ممکن برای ادامه زندگی در یک کشور آزاد بود. تا قبل از تاریخ شورش مردم و آغاز جمهوری اسلامی تعداد کل پناهندگان ایران به کشورهای دنیا از انگشتان دو دست نیز کمتر بود، اما از این دوره به بعد میلیون ها ایرانی وادار شدند که یا باید تن به خفت و خواری و زندگی در ذلت و سیاهی ها در سایه حاکمیت جنایتکاران اسلامی را دهد، و یا اینکه از  کشورشان فرار کنند! و میلیون ها ایرانی فرار را بر ماندن در سایه ظلم و ستم و ذلت را ترجیح داده اند.

255756_215129315193447_100000891408699_626133_6036226_n.jpg - 19.94 Kb

تا به هم اکنون و بر طبق آمار بیشتر از پنج میلیون ایرانی در کشورهای مختلف دنیا پناهنده  شدند. و هر روز نیز به جمع این تعداد اضافه تر میشود. و حقیقت تلخ این است که تا روزی که جمهوری اسلامی در قدرت باشد، مداوما به جمع فراریان و پناهندگان ایرانی افزوده خواهد شد. در تمام دوران تاریخ ایران سابقه اینهمه پناهنده شدن ایرانی ها وجود ندارد.

سیاست جمهوری اسلامی بر این اساس استوار نیست که مردم ایران در حال و آینده  دارای امنیت خاطر در زندگی و شغل و دنیای بهتر و فرداي روشنتر برخوردار باشند. سیاستشان تحمیل عقاید اسلامی بر مردم به ضرب زندان و جنایت است... و در تحمیل جنایت در حق مردم ایران به احدی در داخل و خارج ایران هم پاسخگو نیستند... حقوق بشرشان هم نیز حقوق بشر اسلامی و تحمیلی است! و تدر این میان کلیف مردم ناراضی از جنایت های جمهوری اسلامی و در نبود یک جنبش آزادیخواهی و سرنگونی طلبی در داخل و خارج از ایران، گزینه دست کشیدن از علائق و عشق و خاطرات و خانواده و دوستان و پناه بردن به کشورهای پناهنده پذیر است.

 

راه چاره برای پایان دادن به خروج از ایران و پناهندگی چیست؟


برای اینکه ما ایرانیان از این همه رنج و درد و آوارگی در خارج از ایران خلاص شویم، و اینکه به اینهمه دربدری و آوارگی ها نیز به کودکان آینده مان به ارث نرسد، این است که همه ما نسبت به حق برخورداری از داشتن یک زندگی انسانی و آزاد و حقوق بشر احساس مسئولیت کنیم. برخورداری از یک زندگی آزاد حق مسلم ایرانی ها است. و در راه بدست آوردن حق مسلمان احساس مسئولیت به ما انگیزه های بی تفاوتی و بی مسئولیتی را نسبت به ظلم و ستم و جنایات جمهوری اسلامی ( داعشی های ایران) از میان بر می دارد. و در شخصیت همه ما یک ایرانی با اندیشه آزادیخواهی ایجاد میکند که تسلیم زورگوي ها نمیشود، و تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرفتن ظلم و ستم نخواهد بود. ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در اکثریت هستند و اگر خواست اول ما در زندگی سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، با کمک و اتحاد با همدیگر به اهدافمان خواهیم رسید.


ما ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی گزینه دیگری به غیر از اتحاد در داخل و خارج از ایران و با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، نداریم. و اگر در وهله اول که بسیار نیز اهمیت فراوانی دارد احساس مسئولیت پذیری برای حق مسلم برخورداری از آزادی های شخصی و آینده ایران را قبول کنیم، کار رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تمام است، و زود سرنگون خواهد شد. وظیفه انسانی هرکدام از ما ایرانی ها این است که نسبت به جنایات گماشتگان و مزدوران و ساندیس خوران رژیم اسلامی بی تفاوت نباشیم، مسئولیت پذیر باشیم. سران و گماشتگان نظام دیکتاتوری اسلامی در ایران بشدت از اتحاد مخالفین خود و همچنین مسئولیت پذیری تک به تک ما وحشت دارند.

b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb

جمهوری اسلامی بخوبی میداند که در دنیا یک ناراضی و دشمن خشمگین دارد که هر لحظه منتظر فرصتی برای پایان دادن به عمر جنایاتش است، و آن نیز اکثریت ایرانیانی که حدود چهار دهه است زندگیشان اسیر و گروگان اقلیت مسلح و چماقدار و شکنجه گر وحشی و ظالم با حربه شرعیات و اسلام شده است.


اتحاد ما بر علیه جمهوری اسلامی با یک قیام انقلابی همگانی و در مدت کوتاهی به سرنگونی اش منجر خواهد شد و پایانی بر فرار ایرانیان و پناهنده شدن  به کشورهای دیگر خواهد بود.


زنده باد سکولاریسم برای ایران


دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶

20-11-2017

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید