مراد شیخی: پناهجویان ایرانی ، پناهندگی حق مسلم شماست! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات

 

مراد شیخی: Read more ( نوشته کوتاه مربوط به حدودا 3 سال گذشته است)

وضعیت زندگی مردم ایران روز بروز سخت تر می گردد و هیچ امیدی به بهبود اوضاع هم نمیرود! سرکوبگریهای اوباشان رژیم جمهوری اسلامی شدت بیشتری به خود گرفته، زندانها پر از زندانیان آزادیخواست، کارگران ایرانی در ابعاد میلیونی بیکارند، اعتیاد بیداد میکند، گرانی، تورم، مردم را به ستوه آورده است.

41413_1272566502_6949_n.jpg - 6.52 Kb

نکات درج شده تنها گوشه اي از مشکلاتی است که بدان  اشاره کردم. و  بر این اساس و ده ها جنایت دیگر که مرتبا در حال وقوع است. حق  پناهندگی شامل ایرانی هائی می شود که نخواهند، نتوانند، و یا بنا به دلایلی امنیتی و ترس از دستگیری، مجبور باشند، کشورشان را ترک نمایند. خروج تهمهایرانی های به تنگ امده از ظلم و ستم، محرمیت های اجتماعی، فرهنگی، ممنوعیت سیاسی، و نابرابری های جنسی... در چهار چوب مصوبات حقوق بشری مبنی بر حق گرفتن پناهندگی میشود.

b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb

در ایران جهنمی که مسئولان حکومتی اش هیچ گونه احترام و مسئولیت انسانی، در  ارتباط با حقوق شهروندی مردم ندارند.   یک جماعت اقلیت "روضه خوان" "مداح" و با تکیه بر فرهنگ بی حقوقی و سنت های تاریخ جهالت انسان بر مسند قدرت تکیه زده اند و ادامه عمر نظامشان بستگی به  سرکوبگری و جنایت های بیشتر در ایران است.

 

در پایین به چند ماده از تعهد نامه های مصوبه کمیساریای عالی پناهندگان در رابطه با چگونگی پذیرش پناهنده ها را قید می نمایم.

20091215-unhcr-koocheh.jpg - 142.59 Kb

 

مادهء ١

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.

مادهء ٢

هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.


به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.

b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0.stories.eterazat.jomhoorieslami.jpg - 8.63 Kb

 

مادهء ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

مادهء ٥

هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

مادهء ٦

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

مادهء ١٤

-   در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.

مادهء ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.