پناهندگى 50 روزنامه نگار ايرانى به آلمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار - تازه ها
 به گزارش عصر ايران و به نقل از رويترز يک سخنگوى وزارت کشور آلمان با تاييد گزارش اخير هفته نامه اشپيگل درباره اعطاى پناهندگى به 50 شهروند ايرانى که بيشتر آنها روزنامه نگار هستند ، گفت : " هم اکنون دوازده نفر از اين افراد به آلمان رسيده اند و يک نفر ديگر از آنها نيز در هفته آينده خواهد رسيد ".

اين مقام آلمانى مى افزايد : " اعطاى پناهندگى به 26 نفر ديگر نيز با چراغ سبز دولت آلمان در مراحل آخر قرار دارد و تعدادى ديگر نيز در فرايند اخذ پناهندگى قرار دارند که مجموع آنها به 50 پرونده مى رسد .

اين مقام آلمانى در ادامه افزود که دولت آلمان مشغول همکارى نزديک با دولت ترکيه و نيز مقامات کميسارياى عالى امور پناهندگان سازمان ملل است تا هر چه زودتر مقدمات سفر پناهجويان ايرانى را به آلمان فراهم آورد .

اين مقام آلمانى با ادعاى اينکه اعطاى پناهندگى به اين افراد در راستاى سياست هاى عمومى دولت آلمان است افزود : در اين مورد خاص اعطاى پناهندگى به اين 50 نفر بيشتر براى نشان دادن همبستگى دولت آلمان با ايرانيانى است که در جريان حوادث پس از انتخابات با اذيت و آزاد دولت خود مواجه شده اند .

هنوز آمار دقيقى از تعداد روزنامه نگاران و شهروندان عادى که در وقايع پس از انتخابات ايران به خارج از کشور رفته اند در دست نيست ، اما برخى گزارش ها حاکى است که تعداد قابل توجهى از روزنامه نگاران منتقد از کشور خارج شده اند