عفو بین الملل: خانواده مصطفایی برای فشار به وی بازداشت شده بودند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
اخبار

 سازمان عفو بین الملل در سند روز گذشته خود با اشاره به بازداشت همسر، برادر همسر و پدر همسر محمد مصطفایی وکیل دادگستری، این بازداشت ها را به منظور فشار به وی برای تسلیم خود عنوان کرد. عفو بین الملل با تاکید بر پیگیری این پرونده اعلام کرد که در صورت لزوم اقدامات بیشتری را ترتیب خواهد داد. به گفته این سازمان انتظار می رود که همسر و دختر مصطفایی به زودی در نروژ به وی ملحق شوند.  majd.jpg - 86.29 Kb

 

 
  سازمان عفو بین الملل: فرشته حلیمی، همسر وکیل حقوق بشر، محمد مصطفایی، روز شانزدهم مردادماه آزاد شد. برادر و پدر او نیز که هر دو بازداشت شده بودند تا روز دوازدهم مردادماه آزاد شدند. آنها برای فشار به محمد مصطفایی برای تسلیم کردن خودش بازداشت شده بودند. وی هم اکنون ایران را به مقصد نروژ ترک کرده است.

 

در اطلاعیه عفو بین الملل آمده است، فرشته حلیمی شانزدهم مردادماه آزاد شد. او در دوم مردادماه، همراه با برادرش، فرهاد حلیمی بازداشت شده بود، و تصور می شد که آنها در زندان اوین نگه داشته شوند. فرهاد حلیمی روز دوزاردهم مردادماه آزاد شد، در حالی که پدر فرشته حلیمی روز نهم مرداد بازداشت و بدون هیچ اتهامی روز بعد آزاد شد.

 

مقامات قضایی روز دوم مردادماه محمد مصطفایی را در دادسرای زندان اوین در مورد فعالیت های قانونی اش مورد بازجویی قرار دادند. هنگامیکه او زندان را ترک کرد به او گفته شد که مقامات قضایی برای بازداشت وی به خانه و محل کار وی مراجعه کرده اند. هنگامی که وی به دفتر کارش مراجعه می کند مطلع می شود که همسر و برادر همسرش بازداشت شده اند و در داخل کشور مخفی می شود. در سیزدهم مردادماه مشخص می شود که وی به ترکیه سفر کرده و برای تسلیم درخواست پناهندگی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه کرده است. وی چندین روز را در مرکز بازداشت مهاجران غیرقانونی استانبول بازداشت بود، اما سپس موفق شد به نروژ سفر کند.

 

انتظار می رود که همسر و دختر مصطفایی به زودی در نروژ به وی ملحق شوند.

 

در پایان این سند، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که این موضوع را زیر نظر داشته و در صورت لزوم اقدامات بیشتری را صورت خواهد داد.