احسان فتاحی، جاسوس و گماشته جمهوری اسلامی در خارج کشور

ehsan fattahi.jpg - 31.73 Kb


گزارش مستندی برای سایت پناهندگان ایرانی فرستاده شده است که اثبات میکند که احسان فتاحی که چند سالی است در کشور ترکیه اعلام پناهندگی کرده است از عوامل اطلاعات جمهوری اسلامی است.

ehsan fattahi.jpg - 31.73 Kb

 

در سالهای گذشته اطلاعات حکومت اسلامی با شیوه های مختلف به خارج از ایران فرستاده است.


جاسوس ها و اطلاعات رژیم اسلامی گاها توانسته اند که در نقش دروغین مخالفت با جمهوری اسلامی و برانداز در اپوزسیون خارج کشور نفوذ کنند.


پناهندگان و فعالان سیاسی در خارج ایران باید مواظب حرکات و رفتار مزدوران و گماشتگان اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچون احسان فتاحی ها باشند.


گزارش های مستند در مورد احسان فتاحی را در صورت لزوم به اطلاع مردم خواهیم رساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید