ابوالفضل عباسی، ملی‌پوش ایران و قهرمان سابق تکواندو جهان، به آلمان پناهنده شد

ورزشکاران به دلیل مخالفت با حکومت ایران و یا به دلیل ترس از آزار و اذیت، پناهنده میشوند و یا مهاجرت میکنند.
تعدادی از ورزشکاران زن از تیم ملی ایران به دلیل عدم تمایل به رعایت حجاب اجباری، پناهنده شدن را انتخاب میکنند.

متاسفانه در ایران تحت حاکمینت جمهوری اسلامی کسی به غیر از افراد وابسته به حکومت و سرکوبگران حکومتی حمایت نمیشوند. جمهوری اسلامی بر اساس سیستم اسلامی خود مردم ایران را به خودی و غیر خودی تقسیم بنده کرده است. که اکثریت مردم ایران غیر خودی و مخالف جمهوری اسلامی هستند.

رادین مهرتاش: فرار ورزشکاران ملی از ایران و پناهندگی / فهرست ورزشکاران پناهنده ایرانی

بر طبق گزارش سایت های معتبر ابوالفضل عباسی، ملی‌پوش تکواندو ایران و قهرمان جهان در رده نوجوانان، به کشور آلمان مهاجرت کرده است.

روند مهاجرت تکواندوکاران ایران در سال‌های گذشته درحالی ادامه پیدا کرده که هفته های گذشته هم فرزان عاشورزاده، قهرمان پیشین جهان، به آمریکا مهاجرت کرده بود.

ابولفضل عباسی

تا زمانی که در ایران جمهوری اسلامی بر سر کار است روند پناهنده شدن ورزشکاران ملی و غیر ملی به کشورهای پناهنده پذیر ادامه خواهد داشت.

34oykif.jpg - 28.64 Kb
سرنگون باد جمهوری اسلامی