ویدیو: پنج قسمت از گفتار “پروین محسنی” در باره پناهندگی و مهاجرت

parvine3.jpg - 26.24 Kb

پروین محسنی، مشاور خانواده، مشاور امور پناهندگان و روان درمانگر هستم.

از سال ۱۹۹۹ در مراکز و سازمانهای دولتی کمک به پناهجویان مشغول بکارم و در این سالها، موقعیت انرا داشتم که به اقتضای شغلم، افراد از ملیت و نژاد گوناگون را در امور حقوقی، اجتماعی، خانوادگی و روحی همراهی کنم.

 

parvine3.jpg - 26.24 Kb

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V29zj3T7G8 : گفتار اول

https://www.youtube.com/watch?v=D21Dy8bPi7Q : گفتار دوم

https://www.youtube.com/watch?v=w0m-7cq4iHQ : گفتار سوم

https://www.youtube.com/watch?v=v4Ht3-PnuAY : گفتار چهارم

https://www.youtube.com/watch?v=AJkhmRWnRwY : گفتار پنجم

 

دیدگاهتان را بنویسید