مرضیه کمانگر، زن پناهجوی ایرانی در آستانه دیپورت شدن به قتلگاه جمهوری اسلامی!

marziye-kamangar.jpg - 10.44 Kb

 

marziye-kamangar.jpg - 10.44 Kb0-dadgahrejim.jpg - 10.33 Kb نامش مرضیه کمانگر است. او از خانواده ای است که دستکم ۱۵ نفر از بستگانش در مبارزه علیه جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند. خودش هم در ایران علیه رژیم فعالیت سیاسی داشته که این فعالیتها قبل از خروجش از ایران لو می رود. از سوی دیگر مرضیه در ایران از سوی همسرش به مرگ تهدید شده بود و به همین دلیل تا زمان خروجش به صورت مخفی در ایران زندگی می کرد. مرضیه در چنان شرایطی قرار گرفت که مجبور شد با وجود داشتن دو فرزند ۱۲ و ۱۶ ساله از ایران فرار کند.

 

اما حتی در سوئد نیز به فعالیت علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه داد. اکنون اداره مهاجرت سوئد می خواهد او را به قتلگاه رژیم پس بفرستد. آیا کسی هست که از سرکوب شدید مخالفان سیاسی در ایران و شکنجه و اعدام آنها توسط جمهوری اسلامی خبر نداشته باشد؟ اگر او به ایران دیپورت شود بطور قطع با خطر جانی روبرو خواهد شد. این سیاست شرم آوری است که انسانی را آگاهانه به کام مرگ فرستاد. این را هیچ انسان شریفی نمی تواند بپذیرد. تصمیم دادگاه مهاجرت سوئد مبنی بر اخراج مرضیه باید فورا لغو گردد!

باید به کمک مرضیه شتافت و جان او را نجات داد. به اداره مهاجرت اعتراض کنید و نشان دهید که اینگونه رفتار غیرانسانی با انسانهای نیازمند حمایت را نمی پذیرید.

 

همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – سوئد

٩ ژوئن ۲۰۱۱

 

ای میل و شماره فاکس اداره مهاجرت برای ارسال نامه اعتراضی:

Migrationsverket@migrationsverket.se آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

 

Fax: 08-593 611 01

…………………………..

Iransk asylsökande kvinna skickas i döden

Hon heter Marziye Kamangar. 15 personer av hennes anhöriga har redan mist livet i kampen mot den islamiska regimen. Hon har också varit regimmotståndare i flera år tills underrättelsetjänsten tog reda på hennes verksamhet mot regimen. Hon levde under jorden i Iran eftersom hon varit även förföljd av sin make som ville döda henne. Hon svävade i överhängande livsfara och kunde inte stanna kvar i Iran. Då lämnade hon sina barn och flydde landet.

Redan från sin ankomst till Sverige fortsatte hon sin kamp mot regimen. Nu vill Migrationsverket skicka henne till den islamiska regimens slakthus. Finns det någon som inte vet att regimmotståndarna fängslas, torteras och avrättas i Iran? Marziye kommer definitivt att riskera livet om hon utvisas till Iran. Det är en skamlig politik att medvetet skicka en människa i döden. Migrationsdomstolens beslut om avvisning av Marziye ska omedelbart upphävas!

Kom Marziye till hjälp och rädda hennes liv! Protestera mot Migrationsverket och visa att ni inte accepterar en sådan omänsklig behandling av människor i behov av stöd!

 

Iranska flyktingarnas riksförbund i Sverige

2011-06-09

 

Skicka er protest mot utvisning av Marziye till:

Migrationsverket@migrationsverket.se آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Fax: 08-593 611 01

دیدگاهتان را بنویسید