تقاضای لغو پناهندگان قلابی مقیم خارج که به جمهوری اسلامی رای دادند

lagh panahandgi.jpg - 77.38 Kb

ایرانیانی حق پناهندگی و اقامت در کشورهای غربی و پناهنده پذیر را دارند که با استناد به مدارک ممکن و یا بیان پذیرفتنی به این دلائل که جان ما توسط مامورین جنایتکار و ناقض حقوق بشر تهدید شده بود و بدلیل خطر دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام و محرومیت های اجتماعی و غیره… که همه این موارد شامل نقض حقوق بشر و مطابق با پذیرش کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل است.

lagh panahandgi.jpg - 77.38 Kb

بنابر این یگانه راه ممکن برای اقامت در کشورهای پناهنده پذیر ادعای سرکوبگری و جنایتکار بودن و ناقض حقوق بشر بودن جمهوری اسلامی است. به معنی دیگر اینکه هرگونه توضیح غیر از این نکات که در بالاتر اشاره کردم باعث جواب منفی پناهجوي میشود. البته یک تعداد ایرانیانی هم هستند که در خارج از ایران تغیر دین داده اند و دین مسیحیت را پذیرفته اند. که ادعای همین افراد نیز مطابق با قوانین حقوق بشر مبنی بر حق برخورداری از عقاید آزاد است که در جمهوری اسلامی یک فرد مسلمان نمیتواند تغیر دین دهد و در این صورت به مجازات زندان و محرومیت های اجتماعی و مرگ محکوم میشود نیز میتواند شامل حال پناهندگی شود.

 

بنابر این ایرانیانی که بعد از جواب مثبت گرفتن و پذیرفته شدن پناهندگی شان مخفیانه و یا گاهن علنی به کنسولگری های جمهوری اسلامی می روند و به نمایندگان جمهوری اسلامی رای میدهند، به این معنی است که ادعاهای قبل از پذیرفته شدن پناهندگی شان کاملا ساخته ذهن و دروغ بوده است. و بر این اساس و بر طبق قوانین پناهندگی کشور پناهنده پذیر قانونا حق دارد پناهندگی این دسته از پناهندگان قلابی را باز پس بگیرد و به ایران روانه کند. البته این مسئله میتواند شامل حال پناهندگان قلابی که به ایران سفر میکنند را  نیز بشود که قانون لغو پناهندگان قلابی در چند کشور پناهنده پذیر به معرض اجرا گذاشته شده است.

b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb

پناهندگان قلابی در خارج کشور یک تعداد جانورانی انسان نما هستند که برای برخورداری از امکانات شخصی و زندگی های خصوصی شان شرافت و انسانیت و شخصیت خود را به معرض فروش میرسانند. در حقیقت این پناهندگان قلابی جنایتکارانی هستند همچون دیگر جنایتکاران جمهوری اسلامی که حدود چهل سال است خون مردم شریف ایران را در شیشه کرده اند. پناهندگان قلابی خارج نشین پست ترین و کثیف ترین حیواناتی هستند که میتوان به آنها هرگونه القاب زشت را خطاب داد. جانوارانی آدم نما که همه داستان زندگی شان در بیشرمی و بیشرافتی و بی مسئولیتی زندگی کردن است.

 

در آخر ما از مسئولین کشورهای پناهنده پذیر خواهانیم که هر چه سریعتر پناهندگی پناهدگان قلابی ایرانی همکار و همراه با حکومت جنایتکاران جمهوری اسلامی را لغو کنند و آنان را به ایران برگردانند.

دیدگاهتان را بنویسید