توضیح کوتاه در مورد پناهجوي و دلائل پناهندگی

20091215-unhcr-koocheh.jpg - 142.59 Kb

پناهندگان ایرانی: پناهجو یا پناهنده برپایهٔ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزارواذیتِ نژادی، مذهبی، قومی و ملّیتی یا برای عضویت در یک گروِه اجتماعیِ خاص یا داشتنِ عقایدِ سیاسیِ اقلیتی، تواناییِ به‌دست آوردنِ پناهگاهی امن در کشورِ خود را ندارد و یا کسی که دارای تابعیت و ملّیتِ ویژه‌ای نیست و یا در بیرون از کشوری که پیشتر در آن بوده به‌سر می‌برد و به‌دلیلِ ترس از جان، ترجیح می‌دهد به کشوری که پیشتر در آن به‌سر می‌برده، باز نگردد.


20091215-unhcr-koocheh.jpg - 142.59 Kb

 

چراییِ پناهجو شدن


علت‌هایی که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می‌شوند، می‌توانند تعقیب و نقض حقوق بشر، تبعیض، کشمکش‌های قومی، حوادث طبیعی همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها و یا فقر و تهی‌دستی و دیگر عوامل باشند.


مهم‌ترین قوانین پناهندگی


بر اساس مفاد پیمان دوبلین، نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا که یک پناهجو به آن وارد می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی او خواهد بود.[۳] مهمترین نکتهٔ پناهندگی، این است که شما باید ثابت کنید که در کشور خودتان جان‌تان درخطر بوده است. امروزه با زیادتر شدن پناهندگان در اروپا به سختی میشود پناهنگی را گرفت. به دلیل کمبود بودجه دولت برای این افراد، افراطی گرایی و …


شرایط پناهنده


برپایهٔ کنوانسیونِ پناهندگان، پناهجو کسی است که در کشور خود یا مبدأ به‌دلیلِ یکی از دلایل زیر مورد آزارواذیتِ جدّی قرار گرفته است:


1. نژاد

2. مذهب

3. ملیت

4. تعلق به یک گروهِ اجتماعیِ خاص

5. داشتنِ عقایدِ سیاسیِ اقلیتی


پناهجوییِ سیاسی


پناهندگی سیاسی برپایهٔ مادهٔ چهاردهم از اعلامیهٔ حقوق بشرِ ژنو، اگر شخصی مورد تعقیب و پیگردِ دولت یا یک گروه قرار گرفته باشد، حقّ پناهندگی را در کشورِ دیگر دارد؛ بنابراین آن‌عده ازافرادِ سیاسی که مخالفِ دولت یا گروهی خاص هستند و موردِ پیگرد و تعقیب قرار گرفته و جانِ آن‌ها در خطر باشد، حقّ پناهندگی سیاسی را دارند.


پناهجوییِ اقتصادی


کسانی که صرفاً برای یافتنِ شغلِ بهتر و به‌دست‌آوردنِ منافعِ مالیِ بیشتر به کشورِ دیگری بروند و خطرِ جانیی در کشورِ مبدأ آنان را تهدید نکند، از دستهٔ پناهجویانِ اقتصادی هستند.هر چند که بیش تر این پناهنده ها رد میشوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید