حال حمید صادقی و وحید فرش باف خوب است . لقمه هایتان را به راحتی بجوید…

nn.jpg - 43.40 Kb

 حال حمید صادقی و وحید فرش باف خوب است . لقمه هایتان را به راحتی بجوید ، هیچ خطری به جز مرگ آنها را تهدید نمیکند !

اپوزسیون ای کسانیکه خود را حامی حقوق بشر میدانید ای مدعیان دمکراسی ای رهبران سیاسی چرا سکوت کرده اید اگر الان خبری از یک اخوند زاده بوده نا خواسته انرا چنان باز تاب می دادید که گوش عالم وادم کر بشود اینها فرزندان شما هستند اینها زندگی می خواهند ارامش می خواهند کار می خواهند اینده می خواهند چرا سکوت را پیشه خود کرده اید این فرزندان شما با مرگ دست وپنجه نرم می کنند شرم اور است اگر کسی کاری میتواند انجام دهد نسبت به این جریان بی تفاوت است لطفا اطلاع رسانی کنید هر کمکی از دستتان بر می اید انجام دهید … nn.jpg - 43.40 Kb

 آخرین خبر ها از چهاردهمین روز اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در آتن حال حمید صادقی و وحید فرش باف خوب است . لقمه هایتان را به راحتی بجوید ، هیچ خطری به جز مرگ آنها را تهدید نمیکند . سفیر ایران در یونان امشب سیزدهمین شب است که خواب راحت ندارد . …حمید صادقی امنیت روانی او را بر هم میزند . کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان در آتن عینک آفتابی میزنند و به سرعت از کنار چادرهای اعتصاب کنندگان رد میشوند . مروز ۲ چادر دیگر و چند نفر ایرانی پناهجوی دیگر هم به این کمپین اضافه شده اند اپوزسیون ای کسانیکه خود را حامی حقوق بشر میدانید ای مدعیان دمکراسی ای رهبران سیاسی چرا سکوت کرده اید اگر الان خبری از یک اخوند زاده بوده نا خواسته انرا چنان باز تاب می دادید که گوش عالم وادم کر بشود اینها فرزندان شما هستند اینها زندگی می خواهند ارامش می خواهند کار می خواهند اینده می خواهند چرا سکوت را پیشه خود کرده اید این فرزندان شما با مرگ دست وپنجه نرم می کنند شرم اور است اگر کسی کاری میتواند انجام دهد نسبت به این جریان بی تفاوت است لطفا اطلاع رسانی کنید هر کمکی از دستتان بر می اید انجام دهید ……… آخرین خبر ها از چهاردهمین روز اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در آتن حال حمید صادقی و وحید فرش باف خوب است . لقمه هایتان را به راحتی بجوید ، هیچ خطری به جز مرگ آنها را تهدید نمیکند . سفیر ایران در یونان امشب سیزدهمین شب است که خواب راحت ندارد . …حمید صادقی امنیت روانی او را بر هم میزند . کارمندان کمیساریای عالی پناهندگان در آتن عینک آفتابی میزنند و به سرعت از کنار چادرهای اعتصاب کنندگان رد میشوند . مروز ۲ چادر دیگر و چند نفر ایرانی پناهجوی دیگر هم به این کمپین اضافه شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید