پناهندگی داور فوتبال «محمد رضا فغانی» برادر «علی فغانی» در سوئد + فیلم صحبت های فغانی

محمد رضا فغانی داور فوتبال ایران به صورت رسمی از کشور سوئد تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است.

ایشان در مصاحبه با رسانه های ایرانی گفتند که زمانی به ایران بر میگردم که در ایران شاهد آزادی های اجتماعی باشیم.

قبلا نیز علیرضا فغانی داور سرشناس ایران و جهان نیز در کشور استرالیا مهاجرت کرده بود.

عکس های علیرضا فغانی از شهر استکهلم سوئد. کلیک کنید.