فشارهای غیرقانونی واستمدادروزنامه نگاروفعال حقوق بشرپناهنده درترکیه ازپارلمان اروپا ومدافعین حقوق بشر

movahedi.jpg - 6.01 Kb

 

 
امیرحسین موحدی، سخنگوی جبهه اتحادملی ایران:  بااحترام به کلیه قوانین جمهوری ترکیه وبااطلاع ازحقوق قانونی خودبعنوان پناهنده که درحال طی مراحل انتقال به کشور مقصد میباشم،. و درحالیکه بخاطر کمپلکس بیماریهای قلب وعروق – دیابت وابسته به انسولین – هیپوتیروئید- بشدت نیازمند درمان و دارو هستم مراکز درمان ودارو درشهر دور افتاده بیلیجک ترکیه ازپذیرش درمان وخدمات داروئی به اینجانب امیرحسین موحدی خودداری میکنند، این درحالیست که دفترآسام وبخش مالی یو.ان درآنکارا باتمام قدرت تلاش دربهبودی من داشته وکلیه هزینه های درمان وداروی مرابه بیمارستان دولتی بیلجیک وداروخانه طرف قردادپرداخت کرده وجای شگفتی فراوان دارد که مقامات محلی این شهرترکیه می گویند طبق دستورعمل میکنند.

movahedi.jpg - 6.01 Kb

 

 بایدپرسیداقدام علیه جان یک پناهنده سیاسی درحال مرگ براستی طبق دستور چه کسانی انجام وتوجیه شدنی است علاوه براین عدم تحویل ذغال وسوخت درسرمای زیرصفرغرب ترکیه پروسه القا و تسریع قتل عمدی یک انسان نیست انسانی که اززنده بگور شدن شکنجه ومرگ بطور موقت مهمان کشوریست که تقاضای پیوستن به اتحادیه اروپا رادارد!

 

 اکنون ضمن استمدادوانتشارخبرشرایط فوق وسپاس ازتلاش  کمیساریای عالی پناهندگان براساس کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت صدمات وارده بر جان خودرامتوجه مقامات ترکیه اعلام میکند
     

             سخنگوی جبهه اتحادملی ایران
             دبیراول کمیته بحران زندانیان سیاسی
           رونامه نگار: امیرحسین موحدی – ترکیه-
2010 -12-16

دیدگاهتان را بنویسید