پناهندگی انگلیس به همجنس‌باز ایرانی

دادگاه عالی انگلیس گفته است دو مرد همجنسگرا، که یکی ایرانی و دیگری اهل کشور کامرون است، حق دارند از دولت بریتانیا تقاضای پناهندگی کنند. هیئت قضات در دادگاه عالی انگلیس گفت متفق القول تصمیم گرفته است با تقاضای فرجام این دو نفر موافقت کند.

تقاضای پناهندگی این دو مرد قبلا رد شده بود و مقام های اداره مهاجرت گفته بودند متقاضیان مذکور می توانسته اند در برگشت به ایران و کامرون، طوری رفتار کنند که گرایش جنسی شان مخفی بماند.

اما استدلال دو مرد همجنسگرا این بود که به محض بازگشت در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به همین دلیل درخواست فرجام کردند.

دادگاه عالی انگلیس گفت این که به زن یا مردی همجنسگرا گفته شود در مورد گرایش جنسی خود دروغ بگوید تا در کشورشان امنیت داشته باشد به این معنی است که آنها نباید آزادانه بگویند چه کسی هستند در حالی که این آزادی، حقی بنیادین هر فرد است!

بی بی سی

دیدگاهتان را بنویسید