نکات بسیار مهم برای متقاضیان پناهندگی در کشور سوئد

swedenf.gif - 10.06 Kb

مقررات مربوط به اینکه چه کسی حق گرفتن پناهندگی در سوئد را دارد، در معاهدهٔ پناهندگی سازمان ملل متحد و قانون سوئد نوشته شده است. این ادارهٔ کل امور مهاجرت است که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میکند.

اگر قراربراین شد که درخواست شما در سوئد رسیدگی شود، در خِلال رسیدگی به در خواستتان از طرف ادارهٔ امور مهاجرت، حق ماندن در سوئد را دارید.

swedenf.gif - 10.06 Kb

شما به چندین ملاقات در ادارهٔ مهاجرت احضار میشوید. در واحد پذیرش خود مصاحبه ای پیرامون وضعیت خانوادگی، تحصیلات و شغل خواهید داشت. در مصاحبهٔ پناهندگی شما باید دلايل درخواست پناهندگیتان را توضیح دهید، به این معنی که چرا در سوئد درخواست پناهندگی میکنید. حضور در این نشستها برای شما بسیار مهم می باشد.

از شما درخواست به شرکت در یک جلسه اطلاعاتی گروهی میشود. در این جلسه ادارهٔ مهاجرت آنچه را که یک پناهنده مهم است بداند، را توضیح میدهند. بطور مثال اطلاعات میتواند در مورد مسکن، مالی و یا بهداشت و درمان باشد. شما همچنین اطلاعاتی پیرامون چگونگی رَوَند کاری پناهندگی در سوئد دریافت میکنید. درمورد قوانین، اداره های دیگر و سازمانهائی که جهت کمک به پناهندگان فعّال هستند، اطلاعاتی دریافت میکنید. این اطلاعات بسیار مهم و در مدتی که در انتظار جواب هستید برای شما قابل استفاده است.

دربارهٔ خودتان توضیح دهید

ادارهٔ مهاجرت سؤالاتی پیرامون هویّت میکند. برای اینکه اداره مهاجرت تصمیم درستی بگیرد، مهم است که شما هویت خود را نشان دهید. پاسپورت ویا دیگر مدارک هویتی را با خود به ادارهٔ مهاجرت ببرید. این مدارک باید نشانگر اسم ، تاریخ تولد و تابعیت کشورتان باشد. اگر نمیتوانید اسناد هویتی خود را تحویل دهید، باید از طریق دیگر هویت خود را ثابت کنید. مثلاً میتوانید از طریق شناسنامه، دفترچه خانوادگی، دفترچه خدمت و یا عقدنامه ثابت کنید.

سؤالات بیشتری پیرامون خانواده و  پیشینهٔ شما میشود. هنگامیکه درخواست پناهندگی میکنید، توجه داشته باشید که همه چیز را در مورد خانواده تان توضیح دهید. چرا که اگر اقامت دریافت کنید برای پیوستن مجدد به خانواده تان در سوئد مهم است.

دلائل شما

هیچکس غیر از شما نمیداند که چرا شما کشورتان را ترک کرده اید. بخاطر همین بسیار مهم است که توضیح دهید که چه اتفاقی برای شما در کشورتان رُخ داده است و اگر مجبور به باگشت شوید چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد. همچنین باید توضیح دهید که برای خود شما چه اتفاقی افتاده، نه اینکه اوضاع عمومی کشورتان چگونه است. اگر آنچه را که مهم است تعریف کنید، در آنصورت ادارهٔ مهاجرت میتواند از دلائل شما برداشت درستی داشته باشد. مسئول با سؤالاتی که مطرح میکند، به شما کمک میکند آنچه  که برای درخواست شما مهم است را بداند.

چیزهائی که صحبت  کردن درباره اش مشکل است

بعضی چیزها صحبت کردن در باره اش مشکل است، ولی امکان دارد که خیلی مهم باشد درباره اش صحبت کنید. مسئول ، وظیفهٔ حفظ اسرار دارد و فقط با کسانی که روی پرونده تان کار میکنند حقّ صحبت دارد. مترجم هم همان وظیفه حفظ اسرار را دارد که مسئول پرونده دارد. اگر مایل به داشتن مسئول زن یا مسئول مرد هستید، قبل از شروع رسیدگی به پرونده تان مطرح کنید. هنگام مصاحبه اگر احتیاج به استراحت داشتید، بگوئید. مدارک یا اسنادی واطلاعاتی دربارهٔ کشورتان که دال بر صحّت گفته های شما را دارد، باخود همراه ببرید. ادارهٔ کل امور مهاجرت درصورت لزوم مدارک را ترجمه میکند.

میتوانید تأثیر بگذارید

با حضور در وقتهائی که ادارهٔ مهاجرت برای شما رزرو کرده است، جواب در خواستتان را سریعتر میگیرید.

آدرس و شماره تلفن خود را به اداره مهاجرت بدهید که ما بتوانیم با شما تماس بگیریم. پست خودرا مرتباً بخوانید که اطلاعاتی را از طرف ما از دست ندهید. فراموش نکنید که تغیر آدرس خود را به ما اطلاع بدهید.

ازطریق تأئید هویّت خود میتوان در جواب گرفتن به درخواستتان سرعت عمل داد. به این مفهوم که ثابت کنید شما کی هستید. مثلاً پاسپورت و یا دیگر اسناد شناسائی خود را به اداره مهاجرت تحویل دهید. اگر در تأئید شناسائی خود همکاری کنید، در مدت انتظار جواب اجازهٔ کار کردن دارید.

در طول زمان انتظار

کمک های حقوقی

بیشترکسانی که درخواست پناهندگی میکنند، حق استفاده از وکیل را دارند. اکثراً یک حقوقدان تحصیل کرده که منافع شما را درنظر دارد و در طول مدتی که ادارهٔ مهاجرت به درخواست شما رسیدگی میکند به شما مشاوره حقوقی میدهد.

اداره مهاجرت وکیل را انتخاب و هزینه آن را پرداخت نموده، وکیل در رابطه با اداره مهاجرت و دیگر اداره ها بطور مستقل کار میکند. شما میتوانید شخصی را که به وی اعتماد داشته پیشنهاد داده و هم اینکه وکیل زن یا مرد درخواست نمائید. حتی اگر حق استفاده از وکیل مجانی اداره مهاجرت را نداشه باشید، میتوانید وکیلی با هزینه شخصی خود استخدام نمائید.

نقش و کار مترجم

در خیلی از جلسات با اداره مهاجرت یک مترجم شرکت میکند که وی آنچه را که گفته میشود ترجمه کند. مترجم گاهی اوقات حضوری و گاهی تلفنی و یا از طریق تصویری ترجمه میکند. هنگام صحبت در نظر داشه باشید که مَکث کنید تا مترجم فرصت ترجمه حرفهای شما را داشته باشد. قبل از شر وع مجدد به حرف زدن، فرصت دهید که مترجم ترجمه اش تمام شود.

مترجم باید از مقررات خاصی پیروی کند. قبل از ترجمه مترجم موظف است نقش خود  در مورد وظیفه حفظ اسرار و ترجمه آنچه که در اطاق گفته می شود را به اطلاع طرفین برساند. مترجم بدون کم یا زیاد آنچه را که گفته میشود ترجمه میکند. مترجم بصورت شخص اول ترجمه میکند. مترجم به عنوان بیطرف بدین معنی که در مورد سیاست، مذهب و یا چیز دیگری نباید عقیدهٔ خود را ابراز دارد. مترجم باید بیطرف باشد. بدین معنی که مترجم نباید دخالت و سعی به کمک کرده و نباید نشان دهد که هم نظر یکی از طرفین مکالمه است.

اگر زبان مترجم را نمیفهمید و یا به دلائل دیگر احساس راحتی نسبت به مترجم نمیکنید، بسیار مهم است که مطرح کنید. شما میتوانید در خواست قطع جلسه کرده و خواهان مترجم دیگری باشید. اگر مایلید که مترجم مرد یا زن داشته باشید، حتماً از قبل اطلاع دهید. بسته به آنچه که مطرح میکنید، اگر مترجم همجنس شما و یا متضاد جنس شما باشد، گاهی اوقات ممکن است احساس بهتری شود.

سازمان های داوطلبانه

شما همیشه حق تماس و دریافت کمک از سازمانهای مختلف داوطلبانه را دارید. کارمندان اداره مهاجرت اطلاعاتی پیرامون سازمانهای مختلفی که در محل زندگیتان وجود دارند را به شما میدهند. همهٔ سازمانها در شهرهای کوچک فعال نیستند. اگر مایل به تماس با سازمان خاصّی هستید از واحد پذیرش خود بپرسید.

کارت آِل اِم آ

وقتی که درخواست پناهندگی میکنید، رسید درخواست به شما میدهند. روی رسید شماره ای است که هنگام تماس با اداره مهاجرت ارائه میدهید. با داشتن این شماره کار مسئول برای پیداکردن مشخصات و پروندهٔ شما راحتتر میشود. چند روز بعد از درخواستتان جهت تحویل کارتی به دفتر واحد پذیرش پناهندگان مراجعه کنید. این کارت بنام  اِل اِم آ خوانده شده و جایگزین رسید درخواست شماست. بهتراست که این کارت راهمیشه همراه خود داشته باشید، چراکه نشانگر این است که شما متقاضی پناهندگی و در مدت انتظار به جواب درخواستتان، حق زندگی در سوئد را دارید. هنگام مراجعه برای درمان ضروری است که کارت بهمراهتان باشد که بتوانید از مراقبتی که حق شماست برخوردار شوید.

کار

برای کارکردن در سوئد داشتن اجازهٔ کار برای شما ضروری است، اما بعنوان متقاضی پناهندگی بدون اجازهٔ کار حق کار  کردن دارید درصورتیکه اگر:

 • درخواست پناهندگی شما در سوئد بررسی شود
 • شما در مورد تأئید شناسائی تان همکاری کنید
 • درخواست پناهندگی شما با دلیل باشد

اگر واجد این شرایط باشید حق کارکردن دارید. در روی کارت اِل اِم آ نکته ۷مربوط به حق کارکردن، استثناء در مورد داشتن اجازه کار نوشته است.

اگر کار میکنید و جواب منفی گرفته اید، تازمانیکه کشوررا ترک و یا برای ترک کشور همکاری میکنید، حق کار کردن دارید. اگر اجازهٔ اقامت دریافت کنید به این معنی است که میتوانید به کارتان ادامه دهید.

برای پیدا کردن کار میتوانید به سایت ادارهٔ کار ( www.arbetsformedling.se )  مراجعه کنید. حتی اگر اجازهٔ کار نداشته باشید میتوانیدکارآموزی در محل کاری داشته باشید.

اگر امکان کارکردن نداشته و یا از خود پولی نداشته باشید، میتوانید پول دریافت کنید. پول دریافت شده باید برای هزینه های غذا، لباس و مخارج شخصی کفایت کند. تازمانیکه از اداره مهاجرت پول دریافت میکنید، چنانچه وضعیت مالی شما تغئیر کند، مثلاً کار گیر بیاورید باید به ادارهٔ مهاجرت اطلاع دهید.

مراقبتهای درمانی

شما که درخواست پناهندگی در سوئد داده اید ، میتوانید برای یکبار بطور رایگان معاینه پزشکی در یک مرکز درمانی انجام دهید. معاینه پزشکی روی درخواست پناهندگیتان تأثیری نمیگذارد. شما دربرخورداری از درمان و دندانپزشکی اورژانس و یا درمانی که قابل انتظار نیست محّق هستید. نوع معالجه را بخش درمانی تصمیم میگیرد. در صورتیکه کارت اِل اِم آ  را نشان دهید ۵۰ کرون برای ویزیت دکتر و یا برای گرفتن دارو پرداخت میکنید. کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال همانند کودکان و نوجوانان مقیم سوئد از درمان رایگان استفاده میکنند.

مسکن

شما یا میتوانید در مسکنی که خود تهیه کرده و یا در مسکنی که اداره مهاجرت تهیه میکند زندگی کنید. اگر در مسکن اداره مهاجرت زندگی کنید، حق انتخاب شهر را ندارید،امکان دارد که در مدت انتظار تغئیر مکان دهید. اگر مسکن را خود تهیه کنید هزینه کرایه با خود شما می باشد.

تصمیم گیری

اگراجازه اقامت بگیرید حق کار و زندگی درسوئد را دارید. بعداز گرفتن اجازه اقامت به ادارهٔ امور مالیاتی جهت ثبت احوال و گرفتن چهار شماره اقدام نمائید. بعنوان مدرک ،کارت اقامت از طرف اداره مهاجرت صادر میشود. این کارت با پست به آدرستان فرستاده میشود.

اگر جواب منفی بگیرید

جواب رّد به درخواست شما به این معنی است که اداره مهاجرت دالائل شما را برای ماندن در سوئد کافی نمیداند. در صورت گرفتن جواب منفی دو راه دارید: یا تصمیم را قبول کرده و به کشورتان برمیگردید و یا اعتراض میکنید.

اگر تصمیم را بپذیرید که زیر برگه ای بنام برگه اعلام پذیرش را امضاء میکنید. وقتی که امضاء کردید دیگر حق اعتراض نداشته و باید برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید.

در مقابل اگر چنانچه تصمیم به اعتراض گرفته به این معنی است که از دادگاهی درخواست رسیدگی به این جواب رّد را میکنید. شما میتوانید اعتراض خود را به اداره مهاجرت بفرستید. اعتراض باید قبل از اجرای تصمیم بدست اداره مهاجرت برسد، یعنی حداکثر تا سه هفته بعداز اینکه از تصمیم مطلع شُدید. اگر وکیلی دارید وکیلتان میتواند به شما کمک کند.

در ابتدا اداره مهاجرت اعتراض شما را بررسی میکند که بتواند تغئیری در تصمیم بدهد. اگر اداره مهاجرت نتواند تغئیری در تصمیم ایجاد کند اعتراض شما را به دادگاه مهاجرت واگذرمیکند. اگر شما با حکم دادگاه مهاجرت مخالف هستید میتوانید از دادگاه عالی مهاجرت بخواهید که به پرونده تان رسیدگی کند.

اگر شما تغئیر نظرداده و اعتراض خود را پس بگیرید، به اداره مهاجرت خبر دهید که جواب منفی را پذیرفته اید. بنابراین دادگاه به اعتراض شما رسیدگی نکرده و پرونده را می بندد.

جواب منفی معمولاً چهار سال معتبر است.اگر در عرض این مدت به سوئد برگردید شما را از نواخراج و برمیگردانند. آنوقت حق رسیدگی و پشتیبانی ازاداره مهاجرت را ندارید.

بازگشت

از روزی که جواب رّد معتبر و به اجرا گذاشته میشود، در زمان محدودی میتوان بطور داوطلبانه کشور را ترک کرد. در برگه تصمیم شما زمان آن قید شده و خود مسئول تَرک به موقع از کشور هستید. شما ازادارهٔ مهاجرت جهت بازگشت به کشورتان و یا کشوردیگری که در آنجا حق اقامت دارید، میتوانید کمک دریافت کنید. بطور مثال ادارهٔ کل امور مهاجرت با رابط هائی که در کشورتان دارد تماس گرفته و یا برای رزرو بلیط به شما کمک میکند. بعضی از اشخاص میتوانند حتی کمک مالی جهت تسهیل راه اندازی زندگی  مجدد در کشور خود دریافت کنند. اگر مایلید بیشتربدانید از مسئول خود دربارهٔ به اصطلاح کمک استقرار مجدد سؤال نمائید.

اگر کشور را درمدت زمان ذکر شده در تصمیم ترک نکنید شما را ممنوع الورود میکنند. آنوقت به مدت یکسال حق بازگشت به کشورهای منطقه شِنگِن، بلغارستان و یا رومانی را ندارید. این مهم است که شما خودتان پیگیرشوید که کی باید کشور را ترک کنید.

اگر جواب منفی گرفته و در مدت بررسی پرونده همکاری نکرده باشید میتوان تا حداکثر پنج سال ممنوع الورود شوید. این بسیار مهم است که بطور مثال مشخصات و هویت واقعی خود را نشان دهید.

اگر همکاری نکنید

اگر ادارهٔ مهاجرت بر این نظرباشد که شما برای بازگشت خود همکاری نمیکنید، اداره مهاجرت این حق را دارد که پول روزانهٔ شما را تقلیل دهد، شما را زیر نظرداشته باشد ویا در توقیف نگهدارد. زیرنظر بدین معنی است که شما باید خود را بطور مرتب سروقت و درجاهای مشخص ثبت کنید. و دیگراین که شما پاسپورت و یا دیگر مدارک شناسائی را تحویل دهید. در توقیف بودن یعنی در مکان بسته ای زندگی کرده و اجازهٔ بیرون رفتن ندارید.

اگر ادارهٔ مهاجرت تشخیص دهد برگرداندن و یا اخراج بخاطر عدم همکاری شما عملی نیست، این اداره مسئولیت اجرای اخراج را به پلیس واگذار می کند. دراینصورت پلیس این حق را دارد که شما را دنبال و تعقیب کند. و همچنین این حق را هم  دارد که شما را بزور اخراج کند.

اطلاعات جدید

اگر بعد از جواب رّد نهائی اطلاعات جدیدی پیش آید، اداره مهاجرت میتواند بررسی کند که آیا این اطلاعات میتواند سبب جلوگیری از اخراج شما شود. بطور مثال وضعیت کشور شما بدتر شده و یا شما به بیماری سختی دچارشده اید. اداره مهاجرت با تصمیم خود و یا بعداز درخواست شما این بررسی را انجام میدهد.

دلائل پناهندگی

کشور سوئد زیر معاهدهٔ پناهندگی سازمان ملل متحد و مقررات مشترک کشورهای مشترک اروپا را امضاء کرده است. این بدین معنی است که سوئد باید کلیهٔ درخواستهای پناهندگی را انفرادی بررسی کند. سوئد باید به شما که پناهنده هستید و یا اینکه احتیاج به محافظت به دلایل دیگری دارید، اجازه اقامت بدهد. اداره مهاجرت در درجه اول بررسی میکند که آیا شما پناهنده هستید و بعد از آن نیازمبرم به محافظت و در آخر احتیاج به حمایت دارید.

پناهنده

بر طبق معاهدهٔ پناهندگی، قانون سوئد و مقررات اروپا شما در صورتی پناهنده هستید که با دلائل محکم بخاطر ترس از تعقیب به دلیل:

 • نژاد
 • ملیّت
 • ‌برداشت سیاسی یا مذهبی
 • جنسیّت
 • گرایش جنسی
 • متعلق به گروه خاصّی از جامعه

امکان دارد این تعقیبها زیر سر اداره های آن کشور باشد. ولی میتواند به این صورت هم باشد که اداره ها بخاطر تعقیب اشخاص و یا گروه هائی ، آن حمایت و حفاظت لازم را از شما نکنند.

حتی اگر وضعیت پناهنده را نداشته باشید بعنوان نیاز به محافظت حق گرفتن اقامت را دارید. میتواند نیاز به محافظت و یا نیاز به پناهجوئی گزینه ای باشد.

نیاز به  پناه  گزینه ای

شما بر طبق قانون بعنوان شخص نیاز به پناهجوئی  گزینه ای هستید چنانچه در معرض خطر:

 • محکوم مجازات به مرگ
 • در معرض تنبیه بدنی، شکنجه و یا رفتار ومجازات غیرانسانی وتحقیرآمیز
 • بعنوان فرد غیر نظامی احتمال آسیب دیدن شدید

بخاطر برخورد مسلحانه دیگر افراد نیاز به  پناهجوئی

بر طبق قانون شما جزو دیگر افراد نیاز به  پناه به این دلائل هستید که:

 • جنگ مسلحانهٔ داخلی یا خارجی و یا به خاطر اختلافات شدید در کشورتان
 • احساس ترس از در معرض خطر قرار گرفتن جدّی سوءاستفاده
 • بخاطر فاجعه طبیعی محیط زیست نمیتوانید به کشور خود برگردید.ع عبارت دیگر نیاز به پناهجوئی  فقط در قانون سوئد است و فقط در سوئد اعتبار دارد.

اگر مایلید بیشتر بدانید

از شما به چندین جلسات دعوت خواهد شد که در آنجا اطلآعات مطالب مهمی که باید در زمان انتظار بدانید داده میشود. مسئول شما توضیحاتی پیرامون کمکهائی که مثلاً در مورد مسکن، مالی، درمان و مدرسه کودکان به شما میدهد. واحد پذیرش در صورت بودن مطلب جدیدی درمورد درخواست شما وقت ملاقات به شما خواهد داد. وقتی که جوابی دریافت میکنید یک مسئول مفهوم آن تصمیم را برای شما توضیح خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید