مهدخت مهرآذین: تا زمانی که حکومت جنایتکار اسلامی در قدرت است، ‘پناهندگی ایرانیان در خارج از کشور هم ادامه خواهد داشت

b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb

حدود چهار دهه است که جمهوری اسلامی (اسلام سیاسی) در ایران به قدرت رسیده است. این اتفاق شوم در سال 1357و  بدلیل اشتباه تاریخی مردم و عدم شناخت درست از تفکر نهاد روحانیت شیعه و مخصوصا شخص خمینی  به وقوع پیوست. از این تاریخ به بعد کشور ایران شاعد عقب ماندگی و دستخوش اتفاقات بسیار تلخ شده است، و زندگی ایرانیان به اسارت گرفته شده است.


b.225.150.16777215.0.stories.eterazat.34122_138285299518715_100000117375574_410567_7455423_n.jpg - 7.19 Kb


با حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی مردم شریف ایران عین یک جهنم را می ماند، و  اکثریت ایرانیان امیدشان را به زندگی و آینده بهتر را از دست داده اند. و البته در این میان زنان ایرانی از آسیب های بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند. چرا که جمهوری اسلامی و ایران اسلام زده مرد سالار و قدرت و اختیارات نیز در دست مردان است. صددر صد قوانین جمهوری اسلامی  بر گرفته از اسلام بیابانی عربستان 1400 سال قبل، بر علیه، و دشمنی آشکار با حقوق زنان است. زنان در ایران و در قوانین اسلامی حکومت جمهوری اسلامی از کمترین حقوق قانونی و انسانی و اجتماعی برخوردار نیستند. جمهوری اسلامی، و آخوند ها دشمنان قسم خورده حقوق زنانند.


بعد از اینکه باند چماقدار خمینی و دیگر جنایتکاران به قدرت دست پیدا کردند میلیونها نفر از ایرانیان به اجبار راهی کشورهای دیگر شدند و تقاضای پناهندگی کردند. هم اکنون نیز چند میلیون ایرانی در کشورهائی همچون آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، و بسیاری دیگر از کشورهای اروپائی و آسیائی اقامت دارند.


در واقعیت مردم  دنیا دوست دارند که در مکانی که متولد شده اند زندگی کنند و مگر اینکه شرایطی تحمیلی موجب شود که آنان را وادار به کوچ اجباری نماید. و یا اینکه اقلیتی هم برای خواست های شخصی و به میل  خواهان زندگی در کشورهای دیگر باشند. اما برای ایرانیان وا مانده در ایران و خروجشان تنها گزینه ممکن برای زندگی کردن در کشورهای با حاشیه امنیت و آزادی های اجتماعی است.


403258_168534869924260_155309611246786_246906_274534480_n.jpg - 9.60 Kb

جمهوری اسلامی و یا اسلام سیاسی در قدرت با زور گماشتگان سپاهی و بسیجی و دیگر مزدورانشان زندگی اکثریت شریف ایرانیان را از حق برخورداری از هرگونه آزادی های انسانی و اجتماعی و حقوق بشر ممنوع کرده اند. برای سیاست گذاران جمهوری اسلامی مردم ایران که یا باید که تن به قوانین ضد انسانی بر پایه مقدسات و شرعیات کپک زده اسلامی را، بدهند، و یا در غیر این صورت زندان و شکنجه و تهدید و اعدام و دیگر محرومیت های اجتماعی در انتظار آنان خواهد بود.


حقیقت موجود در ایران این است که تا وقتی که حکومت جنایتکاران اسلامی در قدرت سیاسی باشند، تمام حقوق ابتدائی ایرانیان نادیده گرفته و سرکوب خواهد شد، و بنابر این و مخصوصا برای جوانان ایرانی هیچ راهی به غیر از فرار کردن از جهنم زندگی در قوانین اسلامی وجود نخواهد داشت، و بنظر من این شرایط پناهجوئی و گریختن ناچاری ایرانیان در صورتی پایان خواهد پذیرفت که دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرنگون شود، و به عوض زورگوئی های استبداد دینی، حکومتی بر پایه جدائی قانونی دین از سیاست داشته باشیم. و همچنین اینکه قانونا حق دخالتگری نهاد روحانیت و دینداران را در تمام امور ممنوع شود. تنها در چنین شرایطیست که ایران و زندگی مردم ایران در مسیر درست خود قرار می گیرد و پا در راه پیشرفت و حق برخورداری از آزادی های انسانی اجتماعی که حق مسلم همه ماست، برخوردار خواهد شد.


دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

12-09-2016

دیدگاهتان را بنویسید