مشکلات عقیدتی و غیر عقیدتی مردم بلوچستان با جمهوری اسلامی / حمزه دامنی

b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0content.multithumb.thumbs.b.200.193.16777215.0.stories.eterazat.jomhoorieslami.jpg - 8.63 Kb

بلوچستان ایران منجمله استان های محروم کشور است. مردم بلوچ اهل سنت هستند و همیشه در حکومت جمهوری اسلامی که معتق به شیعه می باشد مورد بی حقوقی و ظلم و ستم و محرومیت قرار دارد.

هرگز مسئولین جمهوری اسلامی به فکر مسائل کاری و زندگی و شرایط بهتر زندگی برای مردم بلوچستان نبوده، و نیستند.

در بلوچستان فعالیت هرگونه کاری که مخالف با سیاست های شیعه گری جمهوری اسلامی باشد، مساوی با دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام است.

عکس از حمزه و الیاس دامنی

46510758_303728807148862_4812606276456415232_n.jpg - 103.86 Kb

در عمر جمهوری اسلامی بلوچ های زیادی بدلیل مخالفت و اعتراض به سیاست های تبعیض قومی و عقیدتی اعدام شده اند. در سیاست های جمهوری اسلامی هرگونه مخالفت و اعتراض ممنوع و با اشد مجازات مواجه خواهد بود.

دیگر استان های مرزی  ایران منجمله کردستان ایران نیز همچون بلوچستان از محرومیت های فراوان و تبعض عقیدتی روبرو هستند.

جمهوری اسلامی نه تنها با عقاید سنی  ها در  ایران و به اشکال مختلف دشمنی و سرکوب میکند، و بلکه با عقاید و باورهای بهائیان، مسیحی ها و نوکیش های مسیحی، احزاب سیاسی، زنان برابری طلب، و در یک کلام با تمام شخصیت ها و جریان هاي که مخالف سیاست های جمهوری اسلامی باشند، نیز با خشونت کردن و ممنوعیت ها و سانسور کردن عکس العمل نشان می دهد.

iran-eslam-zendan-301x241.jpg - 17.41 Kb

ضمن اینکه باید به دشمنی و ترویج خشونت و تروریسم پروری جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر همچون اسرائیل و آمریکا هم پرداخت، که در نوشته بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که اصولا ملت ایران هرگز هیچگونه دشمنی با اسرائیل و آمریکا را ندارند و سیاست دشمن ستیزی تنها از طرف مسئولین جمهوری اسلامی تبلیغ میشود و نه از طرف مردم ایران.

مسئولین جمهوری اسلامی هیچگونه مخالفت و اعتراض قانونی و برحق مردم ایران را قبول ندارند، و هرگونه اعتراضی در ایران برابر با دستگیری و پرونده سازی های دروغین توسط قاضی های وابسته به حکومت روبرو خواهد شد. و برای دستگیر شدگان اتهاماتی از قبیل برانداز، ضد انقلاب، دشمن، مرتد، جاسوس بیگانه، و غیره استفاده میگردد.

من حمزه دمانی و برادرم الیاس دمانی بر این عقیده باور داریم که هر ایرانی و یا غیر ایرانی در این دنیا حق دارد که آزادانه و در امنیت خاطر عقیده خودش را بیان کند، و  قانون و یا شخصی حق ندارد که دیگر باورمندان را تهدید به خشونت کند. هر انسانی بایدآزادانه عقاید خودش را داشته باشد و این موضوع امر خصوصی و محترم برای همه ما است.

برای ما عقاید مردم دنیا فارغ از نژاد و رنگ و مرز ها قابل احترام و با ارزش است. و ما فکر میکنیم که در ایران نیز میتوانیم جدای از عقاید و باورهای دینی و شخصی و در کنار همدیگر و به عنوان یک انسان با حقوق برابر دست در دست هم برای برخورداری از زندگی بهتر و با رفاهیات و شادتر کار و سازندگی کنیم. که متاسفانه در ایران کنونی این باور انسان دوستانه تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد غیر ممکن خواهد بود.

همچنین به صراحت اعلا میکنیم که ماابه تمام سیاست های عقیدتی و سرکوبگری و سانسور و جنایت جمهوری اسلامی در حق مردم سنی در بلوچ ها، مسیحی ها، بهاي ها، زنان، احزاب مخالف سیاسی و اشخاص و کارگران ایرانی اعتراض داریم. و هرگونه سرکوبگری و سانسور کردن مردم را یک رفتار ضد انسانی و فاشیستی می دانیم.

ما به ایران بر نمی گردیم، و دیگر نمیتوانیم برگردیم

ما دیگر نمی توانیم به ایران برگردیم. اکنون که تجربه زندگی در یک کشور آزاد و با قوانین دمکراسی را داریم، مخالفت ما با نظام جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر شده است. ما در این کشور متوجه شدیم که در طی سالها چگونه توسط عوامل و قوانین فاشیستی جمهوری اسلامی در حق ما ظلم و ستم شده است، و  فاشیست های حکومتی ما را از داشتن کمترین حقوق انسانی محروم نموده بودند.

هم اکنون من و برادرم در مقابل سیاست ها و عقاید فاشیستی جمهوری اسلامی قرار داریم و به عنوان دو برادر آزاداندیش خواهان برکناری جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی آزاد و دمکراتیک در ایران هستیم و تا زمان برقرارای چنین حکومتی به مبارزه و روشنگری مان ادامه خواهیم داد.

امید به سرنگونی جمهوری اسلامی و برپاي حکومتی آزاد و دمکراتیک در ایران

حمزه دمانی

الیاس دمانی

دیدگاهتان را بنویسید